ลูกค้าที่ติดตั้งระบบ RFID


ระบบ RFID โรงเรียนดรุโณทัย อ.เมือง จ.ตรัง 
สั่งซื้อเครื่องคิดเงินที่ Myhost Co.,Ltd.

เบอร์โทร :0982426291, 0862896539, 0873975278
ID Line :0982426291
www.myhost.co.th
www.quickcashregister.com
www.เครื่องบันทึกเงินสด.com
www.ศูนย์อาหาร.com
www.foodcourt.cc
www.hoteling-software.net

 

 

  


 

ระบบ RFID โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ อ.เมือง จ.สงขลา 
สั่งซื้อเครื่องคิดเงินที่ Myhost Co.,Ltd.

เบอร์โทร :0982426291, 0862896539, 0873975278
ID Line :0982426291
www.myhost.co.th
www.quickcashregister.com
www.เครื่องบันทึกเงินสด.com
www.ศูนย์อาหาร.com
www.foodcourt.cc
www.hoteling-software.net

 

 

 


 

ระบบ RFID โรงเรียนเซนต์มรี่ อุดรธานี อ.เมือง จ.อุดรธานี 
สั่งซื้อเครื่องคิดเงินที่ Myhost Co.,Ltd.

เบอร์โทร :0982426291, 0862896539, 0873975278
ID Line :0982426291
www.myhost.co.th
www.quickcashregister.com
www.เครื่องบันทึกเงินสด.com
www.ศูนย์อาหาร.com
www.foodcourt.cc
www.hoteling-software.net

 

 

 


 

ระบบ RFID บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จำกัด นิคมอุตสาหกรรมมาบตะพุด จ.ระยอง
สั่งซื้อเครื่องคิดเงินที่ Myhost Co.,Ltd.

เบอร์โทร :0982426291, 0862896539, 0873975278
ID Line :0982426291
www.myhost.co.th
www.quickcashregister.com
www.เครื่องบันทึกเงินสด.com
www.ศูนย์อาหาร.com
www.foodcourt.cc
www.hoteling-software.net

 

 

 

 ติดตั้ง และใช้งาน

 

 


 

ระบบ RFID โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์
สั่งซื้อเครื่องคิดเงินที่ Myhost Co.,Ltd.
เบอร์โทร :0982426291, 0862896539, 0873975278
ID Line :0982426291
www.myhost.co.th
www.quickcashregister.com
www.เครื่องบันทึกเงินสด.com
www.ศูนย์อาหาร.com
www.foodcourt.cc
www.hoteling-software.net

 

 

  


 

ระบบ RFID โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลพบุรี อ.เมือง จ.ลพบุรี
สั่งซื้อเครื่องคิดเงินที่ Myhost Co.,Ltd.
เบอร์โทร :0982426291, 0862896539, 0873975278
ID Line :0982426291
www.myhost.co.th
www.quickcashregister.com
www.เครื่องบันทึกเงินสด.com
www.ศูนย์อาหาร.com
www.foodcourt.cc
www.hoteling-software.net

ติดตั้งและใช้งาน

 

 

 

แบบบัตร

 

 

 

  


 

ระบบ RFID โรงเรียนธิดานุเคราะห์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
สั่งซื้อเครื่องคิดเงินที่ Myhost Co.,Ltd.
เบอร์โทร :0982426291, 0862896539, 0873975278
ID Line :0982426291
www.myhost.co.th
www.quickcashregister.com
www.เครื่องบันทึกเงินสด.com
www.ศูนย์อาหาร.com
www.foodcourt.cc
www.hoteling-software.net

  

 

 


  

ระบบ RFID โรงเรียนศรีนครมูลนิธิ จ.สงขลา
สั่งซื้อเครื่องคิดเงินที่ Myhost Co.,Ltd.
เบอร์โทร :0982426291, 0862896539, 0873975278
ID Line :0982426291
www.myhost.co.th
www.quickcashregister.com
www.เครื่องบันทึกเงินสด.com
www.ศูนย์อาหาร.com
www.foodcourt.cc
www.hoteling-software.net

ติดตั้งและใช้งาน

 

 

 

แบบบัตร

 

 


 ระบบ RFID โรงเรียนเจริญวิทยา อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ
สั่งซื้อเครื่องคิดเงินที่ Myhost Co.,Ltd.
เบอร์โทร :0982426291, 0862896539, 0873975278
ID Line :0982426291
www.myhost.co.th
www.quickcashregister.com
www.เครื่องบันทึกเงินสด.com
www.ศูนย์อาหาร.com
www.foodcourt.cc
www.hoteling-software.net

 

 

  


 ระบบ RFID โรงเรียนเซนต์โยเซฟ ท่าแร่ อ.เมือง จ.สกลนคร
สั่งซื้อเครื่องคิดเงินที่ Myhost Co.,Ltd.
เบอร์โทร :0982426291, 0862896539, 0873975278
ID Line :0982426291
www.myhost.co.th
www.quickcashregister.com
www.เครื่องบันทึกเงินสด.com
www.ศูนย์อาหาร.com
www.foodcourt.cc
www.hoteling-software.net

 

 

 


 

ระบบ RFID โรงเรียนพิมานวิทย์ จ.นราธิวาส
สั่งซื้อเครื่องคิดเงินที่ Myhost Co.,Ltd.
เบอร์โทร :0982426291, 0862896539, 0873975278
ID Line :0982426291
www.myhost.co.th
www.quickcashregister.com
www.เครื่องบันทึกเงินสด.com
www.ศูนย์อาหาร.com
www.foodcourt.cc
www.hoteling-software.net

ติดตั้งและใช้งาน

 

 

 

แบบบัตร